Eισαγωγή

  • Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος VRAXIOLI.COM διέπεται απο τους παρόντες όρους και προυποθέσεις (εφεξής Οροι) τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Η VRAXIOLI.COM θεωρεί ότι οι χρήστες πριν από την επίσκεψη στο WWW.VRAXIOLI.COM έχουν λάβει γνώση των Ορων, όπως αυτοί κάθε φορά ισχύουν και τους έχουν αποδεχτεί ανεπιφύλακτα. Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος VRAXIOLI.COM συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Ορων και προυποθέσεων. Εαν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους και τις προυποθέσεις, τότε οφείλει να μην προβεί σε χρήση του WWW.VRAXIOLI.COM.
  • Η VRAXIOLI.COM δικαιούται να τροποποιεί οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση τους παρόντες όρους και Προυποθέσεις Χρήσης, αναλαμβάνει όμως την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για κάθε τροποποίηση ή προσθήκη.
  • Τυχόν ακυρότητα κάποιων όρων του παρόντος δεν επιφέρει την ακυρότητα των υπολοίπων. Η μη ενάσκηση απο τη VRAXIOLI.COM των εκ των παρόντων Όρων δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματά της αυτά. Η VRAXIOLI.COM δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων Όρων οφειλόμενη σε λόγους ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά ακραία καιρικά φαινόμενα, σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές, καταστάσεις ανάγκης κλπ

 

OΡΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Με σκοπό την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, συλλέγονται από τους πελάτες μας τα απαιτούμενα στοιχεία για την ασφαλή και αποτελεσματική διενέργεια των συναλλαγών τους, έναντι των οποίων η VRAXIOLI.COM ακολουθεί τους όρους του παρόντος τμήματος και τις αρχές προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του Ν. 2472/1997, όπως ισχύει σήμερα. Η VRAXIOLI.COM – κινούμενη πάντοτε εντός του νομικού πλαισίου – διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων μετά από ενημέρωση των χρηστών/επισκεπτών της παρούσας ιστοσελίδας.

 

Τι πληροφορίες συλλέγουμε και για ποιους σκοπούς
Όταν δίνετε μια παραγγελία, προκειμένου να συνδεθείτε με το ηλεκτρονικό κατάστημα και να λάβετε ταυτότητα χρήστη (password), ζητάμε από σας να συμπληρώσετε το ονοματεπώνυμό σας, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail), την διεύθυνση κατοικίας σας και το σταθερό σας τηλέφωνο. Η VRAXIOLI.COM συλλέγει και χρησιμοποιεί τα ανωτέρω στοιχεία :

  • για τις ανάγκες υποστήριξης και ολοκλήρωσης της συναλλαγής που επιθυμούν οι πελάτες να κάνουν με την Εταιρεία (π.χ. επιβεβαίωση της παραγγελίας κ.λ.π.).
  • για σκοπούς εμπορικής επικοινωνίας/προώθησης πωλήσεων (ενημέρωση για νέα προϊόντα και υπηρεσίες της VRAXIOLI.COM, προσφορές, newsletter, κ.λ.π.)
  • για την άντληση στατιστικών και μόνο καταστάσεων όσον αφορά τους πελάτες του ή / και τις αγορές τους στο WWW.VRAXIOLI.COM.

 

Αποκάλυψη πληροφοριών σε τρίτους
H VRAXIOLI.COM με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, πωλεί, ανταλλάσσει, παραχωρεί, μισθώνει ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο διαθέτει σε τρίτα νομικά ή φυσικά πρόσωπα τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Μόνη εξαίρεση από την δέσμευση αυτή αποτελεί η περίπτωση που έχει μεσολαβήσει προηγούμενη ενημέρωση του πελάτη ή/και ο πελάτης έχει δώσει την συγκατάθεση του κατά την συλλογή των στοιχείων του, ή/και αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων απαιτείται από διάταξη νόμου ή/και είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της παραγγελίας του πελάτη. Σε κάθε περίπτωση ο πελάτης έχει την δυνατότητα της ακώλυτης πρόσβασης στα δεδομένα του αυτά, καθώς και να ζητήσει τη διαγραφή των στοιχείων του. Επίσης δικαιούται να ασκήσει οποτεδήποτε όλα τα δικαιώματά του από τα άρθρα 11-13 του ν.2472/1997, όπως ισχύει. Σε κάθε περίπτωση όμως τα στοιχεία του πελάτη διατηρούνται από την VRAXIOLI.COM μόνο για όσο χρόνο είναι εγγεγραμμένος χρήστης του vraxioli.com ή/και για όσο χρόνο εκτελούνται οι συναλλαγές του μαζί μας και διαγράφονται αμέσως μόλις διαγραφεί ο πελάτης από χρήστης.

 

Έλεγχος προϋποθέσεων χρήσης των προσωπικών δεδομένων
Η Εταιρεία μας τηρεί αρχείο με τα ανωτέρω στοιχεία, για όσο χρονικό διάστημα είσαστε εγγεγραμμένο μέλος του WWW.VRAXIOLI.COM. Οι χρήστες του WWW.VRAXIOLI.COM έχουν το δικαίωμα της πρόσβασης στα προσωπικά τους στοιχεία (άρθρο 12 Ν. 2472/1997), καθώς και το δικαίωμα να ζητήσουν την αλλαγή ή και την διαγραφή ακόμα των προσωπικών τους στοιχείων και δύνανται εν γένει να προβάλλουν οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που τους αφορούν (άρθρο 13 Ν.2472/1997).

 

Διαδικασία Αγοράς
Σκοπός μας είναι η εξυπηρέτησή σας μέσα από μια απλή, γρήγορη, ασφαλή και ευχάριστη διαδικασία συναλλαγής:
Κάνετε κλικ στο σχετικό εικονίδιο – button, προκειμένου να αγοράσετε το είδος που σας ενδιαφέρει και να το προσθέσετε στην παραγγελία σας, το οποίο είναι ενιαίο για όποια αγορά και αν πραγματοποιήσετε κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψής σας.

 

Χρόνος παράδοσης της παραγγελίας

ΕΛΛΑΔΑ
Η εκτέλεση της παραγγελία σας στο σύνολό της και η παράδοση των εμπορευμάτων θα διενεργηθεί εντός 3 με 5 εργάσιμων ημερών για τις περιοχές της Αττικής αλλά και για την υπόλοιπη Ελλάδα από την ημέρα λήψη της παραγγελίας σας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις μη διαθεσιμότητας των εμπορευμάτων.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Για το εξωτερικό η εκτέλεση της παραγγελία σας στο σύνολό της και η παράδοση των εμπορευμάτων θα διενεργηθεί εντός 7 εργασίμων ημερών από την ημέρα λήψη της παραγγελίας σας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις μη διαθεσιμότητας των εμπορευμάτων.

 

Διαθεσιμότητα εμπορευμάτων 
Αν κάποια από τα εμπορεύματα που παραγγείλατε δεν είναι διαθέσιμα, τότε θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω e-mail ή/και τηλεφώνου, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την τοποθέτηση της παραγγελίας, ώστε να ενημερώσουμε για τον πιθανό χρόνο παράδοσής τους. Στην περίπτωση αυτή, έχετε τη δυνατότητα, εφόσον κρίνετε ότι το χρονικό αυτό διάστημα δεν σας ικανοποιεί, να ζητήσετε την ανάκληση παραγγελίας των εν λόγω εμπορευμάτων. Η τυχόν λοιπή παραγγελία σας μπορεί να εκτελείται κανονικά.

 

WWW.VRAXIOLI.COM 
To WWW.VRAXIOLI.COM δεν ευθύνεται έναντι των πελατών/χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την μη εκτέλεση της παραγγελίας τους. Επίσης επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Τέλος, τo WWW.VRAXIOLI.COM ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους.

 

Πολιτική επιστροφών
Η πολιτική επιστροφών για τις πωλήσεις εμπορευμάτων μέσω του ηλεκτρονικού
καταστήματος  WWW.VRAXIOLI.COM  δεν διαφέρει κατ’ αρχήν από εκείνη των φυσικών καταστημάτων VRAXIOLI.COM.  Όλα τα προϊόντα, τα οποία έχουν αγοραστεί ηλεκτρονικά δεν είναι δυνατό να αλλαχθούν ή να επιστραφούν σε κανένα από τα φυσικά καταστήματα VRAXIOLI.COM παρά μόνο σε περίπτωση που είναι ελαττωματικά.

 

Ακύρωση παραγγελίας

Ακύρωση της παραγγελίας σας μπορεί να γίνει στις παρακάτω περιπτώσεις :

  • Μετά την ολοκλήρωση και την καταχώρηση της παραγγελίας σας. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο θελήσετε να ακυρώσετε την παραγγελία σας μετά την καταχώρησή της στο κατάστημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας μας μέσο τηλεφώνου ή email.

 

Τρόποι Πληρωμής

Πληρωμή με Αντικαταβολή:
Η παραγγελία παραλαμβάνεται από τα πλησιέστερα ΕΛΤΑ στην δηλωθείσα διεύθυνση αποστολής και η πληρωμή της γίνεται κατά την παραλαβή. Στο συνολικό ποσό της παραγγελίας προστίθενται και τα έξοδα αντικαταβολής +2.30€.

 

Πληρωμή μέσω Πιστωτικής Κάρτας: 
Το ηλεκτρονικό κατάστημα WWW.VRAXIOLI.COM δέχεται πληρωμές με Πιστωτικές Κάρτες Visa/Mastercard/AmericanExpress/Discover μέσω του συστήματος PAYPAL.
Oι συναλλαγές σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα γίνονται μέσω paypal και προστατεύονται από ανώτατα συστήματα online ασφαλείας (SSL-128 bit και ψηφιακή πιστοποίηση από τη Verisign, Inc.) τα οποία εγγυώνται ένα ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών.

 

Ανωτέρα βία
Αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες) αδυνατούμε να παραδώσουμε τα εμπορεύματα εντός του προκαθορισμένου χρόνου (όπως ορίζεται στην παράγραφο «Χρόνος Παράδοσης της παραγγελίας»), θα επικοινωνήσουμε το ταχύτερο δυνατό μαζί σας, προκειμένου να μας δηλώσετε αν επιθυμείτε, υπ’ αυτές τις συνθήκες, την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.

 

Πολιτική τιμών
Στις αναγραφόμενες τιμές των εμπορευμάτων  συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ σε €), συνιστώνται από το WWW.VRAXIOLI.COM και είναι ανταγωνιστικές των τιμών ομοειδών εμπορευμάτων της σχετικής αγοράς εντός της Ελληνικής Επικράτειας. Το WWW.VRAXIOLI.COM διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του πελάτη.
Οι πελάτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης υπόκεινται σε τυχόν έξτρα χρεώσεις που δύνανται να προκύψουν από διαφορές στην ισοτιμία, εκτελωνισμούς, εισαγωγικούς δασμούς, περιορισμούς των προϊόντων και άλλες τοπικές απαιτήσεις για τις οποίες η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη.

 

Όροι της σύμβασης
Η VRAXIOLI.COM διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τoυς όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών χωρείς να είναι υποχρεωμένη να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιαδήποτε αλλαγή.

Απορίες-Ερωτήσεις-Επικοινωνία 
Μη διστάσετε να απευθυνθείτε σε εμάς για οποιαδήποτε ερώτηση/θέμα και εμείς ευχαρίστως θα σας εξυπηρετήσουμε. Η επικοινωνία μπορεί να γίνει με τους πιο κάτω τρόπους:

1. Μέσω E-mail στη διεύθυνση: info@vraxioli.com